XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG.

14 Tháng Mười 2021

XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG.      

NGÀY 15/10/2021 SIÊU THỊ TỨ SƠN TẠM NGHĨ 01 NGÀY.   

NGÀY 16/10/2021 SIÊU THỊ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG.

MONG QUÝ KHÁCH HÀNG THÔNG CẢM CHO SỰ BẤT TIỆN NÀY.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!