VÒNG QUAY MAY MẮN

- Đây là chương trình của Siêu thị với mục đích tri ân khách hàng.

- Siêu thị Tứ Sơn lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của các nhà cung cấp có mối quan hệ hàng hóa và đồng hành xuyên suốt với Siêu thị Tứ Sơn trong những năm qua để đưa vào cơ cấu trúng thưởng của vòng quay may mắn. 

- Đây cũng là cơ hội để hàng hóa của các đơn vị đồng hành tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng tại An Giang.