ST Tứ Sơn kết nối cung cầu với tỉnh Trà Vinh.

Với mục tiêu đa dạng hàng hoá phục vụ người tiêu dùng tại Siêu thị Tứ Sơn, hôm nay ngày  26/10/2020 Ông Tạ Minh Sơn Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn đã đến làm việc với Sở Công Thương Tỉnh Trà Vinh để kết nối hàng hóa, sản phẩm của  tỉnh Trà Vinh.

Với mong muốn mang về những sản phẩm đặc trưng, chất lượng của tỉnh bạn Trà Vinh để phục vụ khách hàng tại Siêu thị Tứ Sơn, Ông Tạ Minh Sơn cùng bộ phận nghiệp vụ kinh doanh của Siêu thị Tứ Sơn đã trực tiếp đến và tự tay cảm nhận, lựa chọn, kết nối các sản phẩm của Doanh nghiệp Trà Vinh với Siêu thị Tứ Sơn.