Sáng ngày 21/04/2022 UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương với chủ đề " Sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền gắn với thị trường tiêu thụ và hoạt động du lịch"

22 Tháng Tư 2022