Kết Nối Cung Cầu

24 Tháng Mười Một 2020
Ngày 23/11/2020, Ông Tạ Minh Sơn giám đốc Siêu Thị Tứ Sơn đã tham gia "Hội Nghị Kết Nối Cung Cầu Hàng Hóa Giữa Các Tỉnh và Thành Phố" tại Tiền Giang.
Với mong muốn tìm kiếm nguồn hàng đặc sản của các Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh trên khắp cả nước cung cấp cho thị trường thành phố, bổ sung nguồn cung bình ổn thị trường, góp phần hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và xúc tiến mở rộng thị trường cho hàng sản xuất có chất lượng cao đến tay người tiêu dùng.