Hội Nghị OCOP Kết Nối Cung Cầu tại Tỉnh Sóc Trăng

Sáng ngày 27/10/2020, Ông Tạ Minh Sơn Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn đã đến tham gia "Hội Nghị OCOP Kết Nối Cung Cầu" tại Tỉnh Sóc Trăng góp phần giúp các doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền để phục vụ khách hàng địa phương tại Siêu thị Tứ Sơnvà lượng lớn khách du lịch sắp tới.