Hàng Việt về nông thôn

04 Tháng Mười Hai 2020

Vừa qua vào các ngày 29/11, 30/11, 01/12, 02/12, 03/12/2020, chuyến xe lưu động hàng “Hàng Việt về nông thôn” của Siêu thị Tứ Sơn đã đến phục vụ bà con các xã: Khánh An, Quốc Thái, Bắc Đai, Long Bình, thị trấn An Phú của huyện An Phú. Cũng như thường lệ, bà con huyện An Phú vẫn ủng hộ nhiệt tình, tham quan mua sắm thỏa thích, góp phần nâng tầm nhận thức của người dân “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”.

 Một số hình ảnh tiêu biểu của chuyến xe hàng Việt tại huyện An Phú.