Hàng Việt về nông thôn 20-11-2020

20 Tháng Mười Một 2020

Hôm nay 20/11/2020, chuyến xe “Hàng Việt về nông thôn” của Siêu thị Tứ Sơn đã quay trở lại phục vụ bà con xã Đào Hữu Cảnh Huyên Châu Phú. Trước đó vào các ngày 17/11 và 18/11/2020 Chuyến xe “Hàng Việt về nông thôn năm 2021” của Siêu thị Tứ Sơn đã đến các xã Tân Phú, Vĩnh Thành huyện Châu Thành để phục vụ bà con huyên Châu Thành. Đây là chương trình trọng điểm của Siêu thị Tứ Sơn nhằm mang đến cho bà con các xã, phường trên địa bàn tỉnh An Giang các sản phẩm “Việt Nam” chất lượng và được bà con tích cực hưởng ứng, đến mua sắm đông vui và rất phấn khởi.

Sắp tới vào các ngày: 23, 24, 25,26, 27/11/2020, chuyến xe “Hàng Việt về nông thôn” của Siêu thị Tứ Sơn sẽ đến phục vụ bà con ở các xã: Lê Chánh, Phú Vĩnh, Long An, Vĩnh Hòa, Phường Long Thạnh của thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Một số hình ảnh chuyến xe “Hàng Việt về nông thôn” tại Huyện Châu Phú

Một số hình ảnh chuyến xe “Hàng Việt về nông thôn” tại Huyện Châu Thành